Bulon - Ốc vít

Bulong Titan

Bulong Titan Lục Giác  

 

Bulong Titan Lục Giác Chìm

 

Bulong Titan Lục Giác Chìm

 

Products:

 

 

  

 

Material

Dimension(mm)

Standard

Application

Finished surface

Condition

Gr1,gr2,gr3,gr4,gr5

gr7,gr9,gr11

gr12,gr12,gr23

Diameter:

M1-M30NO.6-2”UNC,UNF

Length:5-300mm

DIN933/934/125

DIN 913/938

ISO 14580/14581

Aerospace

Anti-corrosion

Chemical Industry

Polished

Machine

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 84-28-62583341 | 62583342 | 62583347 |  Hotline: 0903.180099
    Email: info@catminh.net

Sản phẩm khác

TOP