Thiết bị thủy lực

Máy xiết bulon thủy lực

may_xiet_bulon_thuy_luc.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_2.gif

may_xiet_bulon_thuy_luc_3.gif

may-xiet-bulon-thuy-luc-4_1.gif

may-xiet-bulon-thuy-luc-5_1.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_6.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_7.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_8.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_9.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_10.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_11.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_13.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_14.gif

May_xiet_bulon_thuy_luc_15.gif

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 84-28-62583341 | 62583342 | 62583347 |  Hotline: 0903.180099
    Email: info@catminh.net

Sản phẩm khác

TOP