Thiết bị nâng hạ

Xích cẩu
xich_cau_1.gif
xich_cau_2.gif
xich_cau_3.gif
xich_cau_4.gif
xich_cau_5.gif
xich_cau_6.gif
xich_cau_7.gif
xich_cau_8.gif
xich_cau_9.gif
 

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 84-28-62583341 | 62583342 | 62583347 |  Hotline: 0903.180099
    Email: info@catminh.net

Sản phẩm khác

TOP